Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

57 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
GESCHIEDENIS van het Nederlandsche zeewezen. Zes delen in tien banden Jonge, Mr. J. C. de €200,00 Bekijk
NEERLANDS ROEM TER ZEE. Van zijn ontstaan tot den vrede van Utrecht (1713) Twee delen Cate, S. H. ten. €195,00 Bekijk
Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen (5 delen) Jonge, Jhr. Mr. J. C. €140,00 Bekijk
Nederlandsche jachten, binnenschepen, visschersvaartuigen en daarmee verwante kleine zeeschepen 1650-1900 Crone, G. C. E. €85,00 Bekijk
De Nederlandsche zeemacht. Hare verschillende tijdperken geschetst. Deel I en II Backer Dirks, J. J. €50,00 Bekijk
Afbeeldingen van vijandelijke koopvaardijschepen en mogelijke kapers Samengesteld. €45,00 Bekijk
Lloyd's register book of shipping Samengesteld. €40,00 Bekijk
An album of modern naval craft John player & sons €35,00 Bekijk
Life in the Royal navy. Plaatjesalbum (Will's cigarettes) Samengesteld. €35,00 Bekijk
DE BLAUWE WIMPEL. Onze marine 1948 Samengesteld. €35,00 Bekijk
Overzicht van de historische afdeeling op de Eerste Nederlandsche Tentoonstelling op Scheepvaartgebied gehouden van 5 juni -30 september 1913 Amsterdam. Balbian Verster, J. F. L. de. €30,00 Bekijk
ENGLISH for ship officers (with a vocabulary of 4200 nautical terms) Schoenmaker, P. W. €30,00 Bekijk
The wonder book of SHIPS Golding, Harry. €25,00 Bekijk
De ondergang van het Duitsche admiraalschip "LÜTZOW bij Skagerrak" Krug, P. €25,00 Bekijk
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam Platen - Album De Balbian Verster J. F. L. €25,00 Bekijk
De splitsing der marine. Stenografisch verslag Schorer, G. L. €25,00 Bekijk
De waarde van macht en zee Hurd, Archibald. €25,00 Bekijk
Nederlandsch Historisch Scheepvaart Museum Amsterdam Platen - Album Samengesteld. €25,00 Bekijk
DE ZEE en hare beheerschers of beknopte geschiedenis der voornaamste ZEEMOGENDHEDEN van vroegeren en lateren tijd (vert. Dr. A.A. Deenik) Elwes, Alfred. €20,00 Bekijk
Het scheepsstoomwerktuig. Het hoofdwerktuig en de voortstuwers. Handboek+platen in twee delen Münching, L. L. von. €15,00 Bekijk
© 2022 De BonteBok Beheer