Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

275 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
Procedures voor den hove van Gelderland Samengesteld. €250,00 Bekijk
Het krijgswezen in den tijd van prins Maurits Dr. J. W. Wijn. €165,00 Bekijk
1578. Poincten ende articulen vanden satisfactie die van Aemstelredamme gegeven, ende gheaccordeert etc. Samengesteld. €150,00 Bekijk
Amsterdam. Oorsprong en afleiding van de namen, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad Gouw, J. ter. €95,00 Bekijk
NOORD_HOLLAND in woord en beeld Samengesteld. €95,00 Bekijk
Door Nederland (vert. C. Baarslag) Wood, Charles W. €85,00 Bekijk
Ophelderingen aangaande de rechtspleging van 's lands advocaat Johan van Oldenbarneveld. Tweede stukjen, zijn de een vervolg op de Inlichtingen omtrent het karakter van Prins Maurits van Nassau Costa, Mr. I. da. €85,00 Bekijk
Historie van de Rechtspleging gehouden in de Jaeren 1618 en 1619. Ontrent de dry gevangene Heeren Mr. Johan van Oldenbarnevelt. Mr. Rombout Hoogerbeets. Mr. Hugo de Groot Brandts, G. €80,00 Bekijk
DE WACHT. Ons leger, weekblad voor de gemobiliseerde weermacht en het Nederlandsche volk Samengesteld. €80,00 Bekijk
Eene wandeling in Amsterdam. In het midden der zeventiende eeuw Aurelius, Joannes. €75,00 Bekijk
Gulden Legende Van den Nieuwen St. Jan: dat is: Cort verhael van den Edeldom / deuchden / ende handelingen van Meester Jan van Barnevelt / gewesene Advocaet van Hollandt ende West-Vrieslandt - 1618 Samengesteld. €75,00 Bekijk
Michiel Adriaanszoon DE RUYTER Blok, P.J. €60,00 Bekijk
Handboek der geschiedenis van het Vaderland Prinsterer, Groen van. €60,00 Bekijk
Sententie uyt-ghesproocken ende ghepronuncieert over Johan van Oldenbarnevelt, ghewesen advocaet vanden lande van Hollandt (…) en geexecuteert den dertiendhonderd negentien stilo novo, op ’t Binnenhof in ’s Graven-Haghe. Samengesteld. €50,00 Bekijk
De doofpotbewakers. Het verborgen verhaal achter de liquidatie van de familie Ebels. Drieborg 17 april 1945, Twee delen Olinga, Gerard. €50,00 Bekijk
Quarterly World Review Volume No 12 Ltd. edition (100 Copies) Samengesteld. €45,00 Bekijk
NIEUW SPOOR. Maandblad van de Nederlandse Spoorwegen Samengesteld. €45,00 Bekijk
Plattegrond Utrecht e.o. (zie info) Samengesteld €40,00 Bekijk
Plattegrond Gorinchem e.o. (zie info) Samengesteld. €40,00 Bekijk
De Utrechtse Universiteitsbibliotheek. Haar geschiedenis en kunstschatten voor 1880 Someren, J. F. van. €40,00 Bekijk
© 2022 De BonteBok Beheer