Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

228 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs Datum
De hoofdsteden der wereld. Voor Nederland bewerkt Honigh, C. €20,00 Bekijk
St.- Bartholomeus - Nacht in 1572 Coquerel, Athanase. €15,00 Bekijk
Historische schetsen (zie extra info) Thorbecke, Mr. J. R. €85,00 Bekijk
Tien jaren uit den tachtigjarigen oorlog 1588 - 1598 Fruin, dr. R. €10,00 Bekijk
De tachtigjarige oorlog in Spaanse ogen Rodríguez Péres, Yolanda. €15,00 Bekijk
Twee ballingen 's lands tijdens onze Opstand tegen Spanje. Hugo Blotius (1534-1608) Emanuel van Meteren (1535-1612) Brummel, Dr. L. €8,00 Bekijk
DE WERELDOORLOG (1914 - 1918) Zijp, Dr. A. €8,00 Bekijk
Proefschrift. Geschiedenis der Regeering in de nader geunieerde Provincien tot aan de Komst van Leicester (1579-1585) Muller, Dr. P. L. €25,00 Bekijk
Remonstranten en katholieken in de eeuw van Hugo de Groot Winkelman, Dr. P. H. €6,00 Bekijk
Voor drie - honderd jaren volks - bladen ter herinnering aan de schoonste bladzijden uit onze geschiedenis 1571 Samengesteld. €10,00 Bekijk
Jaren van strijd. Weerklanken der groote gebeurtenissen uit den Wereldkrijg 1914 - 1918 Easton, Dr. C. €5,00 Bekijk
Herinneringen uit den WORSTELSTRIJD MET SPANJE Lennep, Mr. J. van. €85,00 Bekijk
A popular history of Ireland from the earliest period to the emancipation of the catholics 'd Arcy McGee, Thomas. €85,00 Bekijk
Bulfinch's mythology Samengesteld. €15,00 Bekijk
Jaargang HISTORIA. maandschrift voor geschiedenis en kunstgeschiedenis Samengesteld. €15,00 Bekijk
Proefschrift, Eenige kanten van het internationaal instituut van den wordenden Noord- Nederlandschen staat Eysinga, W. J. M. van. €10,00 Bekijk
Ostfriesische geschichte. Teil I bis IV Koolman, A. / Wiemann, Dr. H. / Löning, G. / Bruhns, R. / Thomas, H. €16,00 Bekijk
De geschiedenis van een dorp vóór de Fransche revolutie Delon, Ch. (vert. Nellie) €5,00 Bekijk
Waarom oorlog met Stalin? Het Roodboek der Anti - Komintern Samengesteld. €15,00 Bekijk
NA 1940. Documentatie photographiëen / De eeremedaille Samengesteld. €10,00 Bekijk
© 2022 De BonteBok Beheer