Overzicht boeken


Boeken zoeken
Taal van boek:
Prijs:

93 titels gevonden

Titel Schrijver Prijs
GESCHIEDENIS van het Nederlandsche zeewezen. Zes delen in tien banden Jonge, Mr. J. C. de €200,00 Bekijk
NEERLANDS ROEM TER ZEE. Van zijn ontstaan tot den vrede van Utrecht (1713) Twee delen Cate, S. H. ten. €195,00 Bekijk
Galerij van boosdoeners, of levensgeschiedenissen van misdadigers. Twee delen Samengesteld. €195,00 Bekijk
Roomsche Moogentheit, in gezag en staatbekleeding der oude Roomse Keizeren. Opgeheldert uit meer als Dertienhonderd oude Roomse gedenkpenningen Oudaans, Joachim. €160,00 Bekijk
Geschiedenis van het Nederlandsche zeewezen (5 delen) Jonge, Jhr. Mr. J. C. €140,00 Bekijk
EUROPA. In al zijn heerlijkheid geschetst Keller, Gerard. €135,00 Bekijk
Historische Kinder-Bybel of schriftuurlijke lusthof Samengesteld. €110,00 Bekijk
Ons Voorgeslacht in zijn dagelijks leven geschilderd. 6 delen Hofdijk, W. J. €100,00 Bekijk
Geldersche Kasteelen. Beschreven en afgebeeld. 2 delen Werner, H. M. €100,00 Bekijk
Amsterdam. Oorsprong en afleiding van de namen, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad Gouw, J. ter. €95,00 Bekijk
Amsterdam. Oorsprong en afleiding van de namen, eilanden, pleinen, straten, stegen, bruggen, sluizen en torens dezer stad Gouw, J. ter. €95,00 Bekijk
Eene wandeling in Amsterdam. In het midden der zeventiende eeuw Aurelius, Joannes. €95,00 Bekijk
Belangrijke tafereelen uit de geschiedenis der lijfstraffelijke regtspleging en merkwaardige bijzonderheden uit de levens van geheime misdadigen Christenmeijer, J. B. €95,00 Bekijk
Door Nederland (vert. C. Baarslag) Wood, Charles W. €85,00 Bekijk
In Afrikas donkere wildernissen. Tochten. ontdekkingen en ontmoetingen. Eerste en tweede deel. Stanley, Henri M. €80,00 Bekijk
Hypnotism, its history, practice and theory Milne Bramwell, J. €70,00 Bekijk
Friesche oudheden. Afbeeldingen van merkwaardige voorwerpen van wetenschap en kunst, gevonden in de archieven, kerken, kasteelen, terpen enz. van Friesland. In 32 platen met historische toelichtingen Samengesteld. €69,00 Bekijk
De voornaamste GODSDIENSTEN. De godsdienst van Israël tot den ondergang van den Joodsche staat. Eerste en tweede deel Kuenen, Dr. A. €60,00 Bekijk
Michiel Adriaanszoon DE RUYTER Blok, P.J. €60,00 Bekijk
De Notenkraker. "Het Volk" Samengesteld. €50,00 Bekijk


 

Mijn vader

Login
Registreer

 

Ad van Seijen

1922-2003

© 2019 De BonteBok Beheer