Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Geloof en politiek. Confessionele partijvorming in Friesland. Ontstaan en eerste jaren (1852-1871) Abma, Gerben. €5,00 Bekijk
Overseas shipping and trade of Harlingen 1654/1655 Afd. Agr. Gesch. LB hogeschool. €10,00 Bekijk
Van den mond der oude Middelzee I Akker, K.J. van den. €10,00 Bekijk
Van den mond der oude Middelzee Akker, K.J. van den. €20,00 Bekijk
Van de Mond der Oude Middelzee Akker, K.J. van den. €12,00 Bekijk
Van den mond der oude Middelzee II Akker, K.J. van den. €10,00 Bekijk
For elk hwet. Samling fen earnstige- en koartswilige Christelike foardrachten en fersen Akkerman, O. S. €6,00 Bekijk
Gods trouforboun. Krystteltsje Akkerman, Piter H. €4,00 Bekijk
Kroniek van een Friese boer Algra, H. €4,00 Bekijk
Petit manuel de frison moderne de l'ouest. Stins Rige I Anglade, J. €7,00 Bekijk
De jonge fan de marsheide. Libben en wurk M.H. Bottema. Baersma, Marten. €5,00 Bekijk
De sted WARKUM Bakker, drs. G. €5,00 Bekijk
Om Aast Folkskundige bijdragen II Bakker, G. e.a. €4,00 Bekijk
Friesland as it is Barones van Heemstra, Popken-Foppema. €3,00 Bekijk
Wiere wurden Beintema, T. €4,00 Bekijk
Ynfiltraesje Bijlsma, Meindert / Vos, Harm de. €18,00 Bekijk
Frieslands strijd tegen het water Bins, P.G. €5,00 Bekijk
Waeksen ark Boarnstra, Yke. €4,00 Bekijk
TERPEN mens en milieu Boersma, J. W. €4,00 Bekijk
Buorkerije, buorkerije is de rom fan Fryslâns groun! Blomlêzing oer it fryske boerelibben Bokma, Dam, De Jong, Veeman €3,00 Bekijk


 

Login
Registreer

 

Ad van Seijen

1922-2003

© 2018 De BonteBok Beheer