Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
Tekens aan de weg - Tekens aan de wand. Gedenktekens in Friesland '40 - '45. Halbertsma, H. €40,00 Bekijk
Ta in tinkstien. Samle skriften Huismans, Ds. S. €6,00 Bekijk
Ta in tinkstien -- Samle skriften Huismans, S. €10,00 Bekijk
Ta de skiednis fan de holder Brouwer, J. H. €4,00 Bekijk
Ta de moarn. In mennich sonnetten Sybesma, R. P. €18,00 Bekijk
Út it gea fan sterke hearcke Jaarsma, A. A. €8,00 Bekijk
Sykljocht op de walden Molen, S.J. van der. €4,00 Bekijk
Studia Frisica. In memoriam Prof. Dr. K. Fokkema 1898-1967 Gearstald. €8,00 Bekijk
Striid en Dream. In karlêzing út syn proaza en fersen gearstals fan Dr. D. Kalma. Nije Fryske Rige II Sytstra, Harmen. €5,00 Bekijk
Stjerrerein. Reiddomp-Rige II Sikkema, Marten. €5,00 Bekijk
Stavering Dijkstra, F.B. €4,00 Bekijk
Stapstiennen. In kar út eigen wurk Tamminga, D. A. €4,00 Bekijk
Stads- en dorpskroniek van Friesland. II (1800-1900) Wumkes, Dr. G. A. €15,00 Bekijk
Spegelskrift Spanninga, Sjoerd. €5,00 Bekijk
Socialisme in Friesland 1880-1900 Frieswijk, Johan. €5,00 Bekijk
Socialisme in Friesland 1880-1900 Frieswijk, Johan. €5,00 Bekijk
Sociale kroniek. 1911-1912-1913-1914 Tasman, Mr. Dr. H. J. €45,00 Bekijk
Sneeker hardzeildag Halbertsma, H. €3,00 Bekijk
Smel Sulver. Folkskundige bydragen I. Samengesteld. €4,00 Bekijk
Sljucht en Rjucht jaargang 1918 Tol, J, van der. €15,00 Bekijk


 

Login
Registreer

 

Ad van Seijen

1922-2003

© 2018 De BonteBok Beheer