Overzicht boeken


Zoekopdracht:
Titel Schrijver Prijs
De Friezen buten Fryslan 1923 - 1948 Samengesteld. €10,00 Bekijk
De Friese beweging in het tijdvak der beide Wereldoorlogen. Proefschrift met stellingen Zondergeld, G. R. €10,00 Bekijk
De Friesche eigennamen verklaard. Populair-wetenschappelijk, voor het Friesche en Nederlandsche Volk beide Schurer, B. J. €7,00 Bekijk
De duvel misbiteard Riemersma, Trinus. €8,00 Bekijk
De Christen Folkertsma. E. B. €4,00 Bekijk
De bêste simmer. Forhalen Kiestra, D.H. €15,00 Bekijk
De Bontebok. Krùspunt fan wei en wetter Samengesteld. €10,00 Bekijk
De bloeijende amandelstêf Wumkes, Dr. G. A. €5,00 Bekijk
De blauwe rige nr.1. Spegels. Sketsen fen R. Brolsma Brolsma, R. €15,00 Bekijk
De bisteboel fan Hoatse Kleefstra, H.J. €4,00 Bekijk
De ballade fan reading gaol Sikkema, Marten. €6,00 Bekijk
De autografemen in het werk van Gysbert Japicx. Een verkennend grafematisch onderzoek naar de taal van Gysbert Japicx en een bijdrage tot de Friese spellinggeschiedenis III-IV Feitsma, Anthonia. €10,00 Bekijk
De autografemen in het werk van Gysbert Japicx Feitsma, Antonia. €10,00 Bekijk
De assibilatie in de Oudfriese oorkonden Loopstra, Jan Johannes. €8,00 Bekijk
De Allerheiligenvloed van 1570 Vries, Dr. K. / Winsemius, Dr. J. P. €5,00 Bekijk
Dagen. Fersen. Frisia rige Postma, Obe. €5,00 Bekijk
Dage. Fersen 1 Kalma, D. €10,00 Bekijk
D. A. Tamminga, Theun de Vries. In memoriam Gearstald. €4,00 Bekijk
Catalogus der Stedelijke Bibliotheek van Leeuwarden Samengesteld. €10,00 Bekijk
Catalogus der Friesche taal- en letterkunde en overige Friesche geschriften Catalogus der Friesche taal- en letterkunde en overige Friesche geschriften Samengesteld. (Voorwoord G. A. Wumkes) €16,00 Bekijk


 

Login
Registreer

 

Ad van Seijen

1922-2003

© 2018 De BonteBok Beheer